Bài 1: Thông tin và tin học

Phạm Khánh Vân

Hãy tìm thêm ví dụ về những công cụ và phương tiện giúp con người vượ qua hạn chế của các giác quan và bộ não

Lê Nguyễn Ngọc Nhi
12 tháng 9 2016 lúc 22:56

   Những công cụ và phương tiện giúp con người vượt qua các hạn chế về các giác quan và bộ não là: Máy tính điện tử , kính thiên văn, kính hiển vi,...

  

Bình luận (1)
Minh Dương Trần
15 tháng 9 2016 lúc 18:29

Những công cụ và phương tiện giúp con ngừ vượt qua hạn chế của các giác quan và bộ não là: máy tính điện tử (máy tíh bàn, máy tíh xách tay,...), kính hiển vi (kính hiển vi điện tử, kính hiển vi quang học), kính thiên văn, điện thoại ( ipad, máy tính bảng,...)

Bình luận (0)
diỄm_triNh_2k3
4 tháng 9 2017 lúc 19:09

.....

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
**#Khánh__Huyền#**
Xem chi tiết
Trần Tuân
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
lucy heartfilia
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo Nhàn
Xem chi tiết