Chương II - Đường tròn

Phương

giúp tui câu C với 

Cho đường tròn (O) có đường kính AB và một điểm C thuộc
đường tròn (C khác A và B, AC > BC). Kẻ OH vuông góc với AC tại H, tia
OH cắt tiếp tuyến tai A của đường tròn (0) ở D.
a) Chúng minh: DC là tiếp tuyến của (O).
b) BD cắt đường tròn (O) tại E (E khác B). Chứng minh: DC2 = DB. DE
c) Tiếp tuyến tại B của đường tròn (0) cắt đường thẳng CD tại M. Đường thẳng
qua C vuông góc với AB cắt BD tại 1. Chứng minh: Ba điểm A, I, M thẳng hàn


Các câu hỏi tương tự
Ngưu Kim
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
pink hà
Xem chi tiết
Nguyen Van Hoang
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Posiwantdo Ilbe
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Đỗ Thanh Tùng
Xem chi tiết
Phương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)