Luyện tập tổng hợp

Nỗi Buồn Không Tên

giúp em với ạ

Đỗ Thanh Hải
9 tháng 8 2021 lúc 19:43

Task 8

1 hard => hardly

2 T

3 hardly => hard

4 T

5 slow => slowly

Bài 2

1 black leather gloves

2 a small black metal box

3 a lovely old little village

4 a beautiful long biack hair

5 an interesting old French painting

6 an enormous yellow red unbrella

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linda Trang
Xem chi tiết
Chi Blink
Xem chi tiết
Duc manh Le dang
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Vy
Xem chi tiết