Luyện tập tổng hợp

Nỗi Buồn Không Tên

giúp em với ạ

Đỗ Thanh Hải
2 tháng 8 2021 lúc 19:23

11 drinking

12 to see

13 to be

14 thinking - making

15 to be - playing

16 being stopped - stealing - driving

17 work - pressing

18 smoking - to risk - setting

19 to turn - working

20 to come - go - to climb - making

Bình luận (0)

drinking   11

 to see   12

 to be  13

thinking - making 14

to be - playing 15

 being stopped - stealing - driving 16

 work - pressing17

 smoking - to risk - setting 18

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linda Trang
Xem chi tiết
Chi Blink
Xem chi tiết
Duc manh Le dang
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Vy
Xem chi tiết