Luyện tập tổng hợp

Nỗi Buồn Không Tên

giúp em với ạ

Khinh Yên
6 tháng 8 2021 lúc 21:53

1. harvest time

2. herb the buffaloes

3. fly a kite

4. high-rise buildings

5. nomadic life

6. picked the fruits

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linda Trang
Xem chi tiết
Chi Blink
Xem chi tiết
Duc manh Le dang
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Vy
Xem chi tiết