Luyện tập tổng hợp

Duc manh Le dang

Giúp em với ạ ! em đang cần gấp

Hiền Anh Nguyễn
7 tháng 5 2022 lúc 23:11

1. Despite his poorness , everyone respects him 
2. How far is it from this town and your school ?
3. New equipment will be installed in the lab 

4. He used to go fishing on Sundays

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
huy lê
Xem chi tiết
Trần Khánh Huyền
Xem chi tiết
buồn :((
Xem chi tiết
Nỗi Buồn Không Tên
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Linda Trang
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết