Bài 3: Phòng tránh hỏa hoạn khi ở nhà

Minh Lệ

- Đọc thông tin trong bài báo dưới đây.

- Nêu những thiệt hại do hoả hoạn gây ra.

POP POP
26 tháng 5 lúc 9:13

Những thiệt hại do hoả hoạn gây ra: thiệt hại người (bị thương, mất mạng), thiệt hại tài sản (tài sản bị thiêu rụi, hư hỏng,..)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết