Bài 5: Bảng căn bậc hai

Sách Giáo Khoa

Điền vào chỗ trống (.....) trong phép chứng minh sau :

                 Số \(\sqrt{2}\) là số vô tỉ

Thật vậy, giả sử \(\sqrt{2}\) không phải là số vô tỉ thì phải tồn tại các số nguyên m và n sao cho \(\sqrt{2}=\dfrac{m}{n}\), trong đó \(n>0\) còn hai số m và n không có ước số chung nào khác 1 hay -1 (hai số m và n nguyên tố cùng nhau)

Khi đó, ta có .......hay \(2n^2=m^2\)                                          (1)

Kết quả (1) chứng tỏ số nguyên m là số chẵn, nghĩa là \(m=2p\) với p là số nguyên.

Thay \(m=2p\) vào (1) ta được ...........suy ra \(n^2=2p^2\)        (2)

Kết quả (2) chứng tỏ n phải là số chẵn

Hai số m và n đều là số chẵn, mâu thuẫn với ............

Vậy \(\sqrt{2}\) là số vô tỉ


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vi Lê Bình Phương
Xem chi tiết
hki Qqwwqe
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Bống
Xem chi tiết
allsa1
Xem chi tiết
TTTT
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
nattly
Xem chi tiết