Tự đánh giá: World Wide Web ra đời và phát triển như thế nào 30 năm qua?

datcoder

Con số “30 năm” được nhắc đến trong sa pô của bài báo đề cập đến khoảng thời gian nào?

A. 1959 - 1989                           B. 1961 - 1991

C. 1989 - 2019                           D. 1969 - 1999

datcoder
6 tháng 12 2023 lúc 0:42

C. 1989 - 2019 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết
datcoder
Xem chi tiết