Bài 6: Tam giác cân

hoàng thị thanh hoa

Cô Hồng muốn chia 120 quyển vở, 48 bút chì và 60 tập giấy thành một số phần thưởng như nhau để thưởng cho học sinh lớp 6/3 nhân dịp tổng kết học kì I. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu phần thưởng? Mỗi phần thưởng có bao nhiêu quyển vở, bao nhiêu bút chì, bao nhiêu tập giấy?
 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
6 tháng 12 2023 lúc 22:45

\(120=2^3\cdot3\cdot5;48=2^4\cdot3;60=2^2\cdot3\cdot5\)

=>\(ƯCLN\left(120;48;60\right)=2^2\cdot3=12\)

Để có thể chia đều 120 quyển vở, 48 cây bút chì và 60 tập giấy vào các phần quà thì số phần quà phải là ước chung của 120;48;60

=>Số phần quà lớn nhất là ƯCLN(120;48;60)=12 phần

Số quyển vở của mỗi phần khi đó là: \(\dfrac{120}{12}=10\left(quyển\right)\)

Số cây bút chì của mỗi phần khi đó là \(\dfrac{48}{12}=4\left(cây\right)\)

Số tập giấy của mỗi phần khi đó là \(\dfrac{60}{12}=5\left(tập\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Khánh An
Xem chi tiết
Gia Tuệ
Xem chi tiết
Godz BN
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Phương Trâm
Xem chi tiết
vũ nguyễn huyền trang
Xem chi tiết
Cô bé áo xanh
Xem chi tiết
Thảo Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Thảo Nguyên
Xem chi tiết