Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đà Nẵng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 326
Số lượng câu trả lời 736
Điểm GP 44
Điểm SP 983

Người theo dõi (148)

park hyomin
Huỳnh Thị Na
Võ Huyền Trâm
vo le anh duy

Đang theo dõi (210)