Violympic toán 9

quang phan duy

CMR\(\frac{a^2+b^2}{a+b}+\frac{b^2+c^2}{b+c}+\frac{c^2+b^2}{b+c}< =3\frac{a^2+b^2+c^2}{a+b+c}\)Với a,b,c>0


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Phương Oanh
Xem chi tiết
Luân Đào
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
khoimzx
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
Angela jolie
Xem chi tiết
bach nhac lam
Xem chi tiết
Phương [Support]
Xem chi tiết
Phạm Mỹ Châu
Xem chi tiết