Phép nhân và phép chia các đa thức

Văn Thắng

CM

(a+b)(a2-ab+ b2) + (a-b) ( a2+ab+b2) = 2a3

Phương Thảo
22 tháng 9 2017 lúc 5:28

\(=a^3+b^3+a^3-b^3\)

\(=2a^3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyệt Tích Lương
Xem chi tiết
Tham Le
Xem chi tiết
Nguyệt Tích Lương
Xem chi tiết
Minh Cao
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hồng
Xem chi tiết
Kitana
Xem chi tiết
cheems yasuo
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Băng
Xem chi tiết
Nèk Zyy
Xem chi tiết