Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Phạm Minh Thảo

Chứng minh

a, Căn ( 2 + căn 3 ) + căn ( 2 - căn 3) = căn 6

b, căn ( 3 - căn 5 ) - căn (3 + căn 5)

$Mr.VôDanh$
21 tháng 7 2019 lúc 21:52

a) \(\sqrt{2+\sqrt{3}}+\sqrt{2-\sqrt{3}}=\sqrt{6}\)

b) \(\sqrt{3-\sqrt{5}}-\sqrt{3+\sqrt{5}}=\sqrt{15}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phuong Truc
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Anh Duy
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thanh Thanh
Xem chi tiết
bao ngo
Xem chi tiết
Mắn May
Xem chi tiết
Mắn May
Xem chi tiết