Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Anh Duy

cứu mình với ạ (căn 6 - căn 2 )chia 1 (phần 1- căn 3) phần căn 5 - căn 2

Akai Haruma
23 tháng 12 2022 lúc 12:37

Bạn cần viết đề bằng công thức toán (biểu tượng $\sum$ góc trái khung soạn thảo) để được hỗ trợ tốt hơn.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trang Khúc
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Phuong Truc
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Ltv Lop 53
Xem chi tiết
Phạm Minh Thảo
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)