Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

Nguyễn Ngọc Thanh Thanh

cho p: 3 căn x + 2 /căn x +1 - 2 căn x - 3 / 3 - căn x - 3(3 căn x -5) / x-2 căn x -3

a) rút gọn p

b) tìm giá trị của p khi x = 4+2 căn 3

c) tìm giá trị nhỏ nhất của p


Các câu hỏi tương tự
Phương Linh Nguyễn
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết
Trang Đinh
Xem chi tiết
Ly Ly
Xem chi tiết
Khách vãng lai
Xem chi tiết
hoàng a long
Xem chi tiết
Trang Khúc
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)