Tứ giác

你混過 vulnerable 他 難...

Cho\(\Delta\)ABC nhọn , đg cao AH. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB, AC. Từ B kẻ đg thẳng song song vs AC , cắt tia MN tại D

a, Tứ giác BCND là hình j

b, CM tứ giác BHND là hình thang cân

c, Gọi K là điểm đối xứng của H qua N . Qua N, kẻ đt song song MH, cắt DK tại E. CMR DE=2EK

Giups mik vs mik đg cần gấp . Thanks

Nguyễn Lê Phước Thịnh
11 tháng 12 2022 lúc 0:43

a: Xét ΔABC có AM/AB=AN/AC

nên MN//BC và MN=1/2BC

=>ND//BC 

Xét tứ giác BDNC có

BD//NC

DN//BC

DO đó; BDNC là hình bình hành

b: Ta có: ΔAHB vuông tại H

mà HM là trung tuyến

nên HM=AM(1)

Ta có: ΔAHC vuông tại H

mà HN là trung tuyến

nên HN=AN(2)

Từ (1) và (2) suy ra MN là trung trực của AH

=>DN là trung trực của AH

=>DA=DH

mà DA=NB

nên DH=NB

Xét tứ giác DBHN có

DN//BH

DH=NB

DO đó: DBHN là hình thang cân

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn thành đạt
Xem chi tiết
Đặng Hùng Anh
Xem chi tiết
Vương Khánh
Xem chi tiết
Thiệu Bốp JB
Xem chi tiết
Trang Nguyen
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Hà
Xem chi tiết
Hương
Xem chi tiết
Vũ Tú Anh
Xem chi tiết