Bài 1: Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông

Xuân Minh Nguyễn

Cho tam giác MNP vuông tại M , đg cao MH , có MN=6cm, NH=10cm.Tính MP, MH, NH, Hp


Các câu hỏi tương tự
Mạnh Quân Shaker
Xem chi tiết
Thuyet Hoang
Xem chi tiết
Nguyễn Oanh
Xem chi tiết
đá phê
Xem chi tiết
đá phê
Xem chi tiết
đá phê
Xem chi tiết
đá phê
Xem chi tiết
Nguyễn Huyền Trang
Xem chi tiết
Tran Hai Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)