Chương II - Đường tròn

Yến Nhii Đào

Cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường tròn (O). Gọi D là trung điểm OC. Tia AD cắt đường tròn (O) tại M. Tia AC cắt tia BM tại N. a. Chứng minh tứ giác ABMC nội tiếp đường tròn b. Chứng minh NA.NC = NB.NM

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 5 lúc 13:24

a: A,B,M,C cùng nằm trên (O)

=>ABMC nội tiếp

b: Xét ΔNCM và ΔNBA có

góc NCM=góc NBA

góc N chung

=>ΔNCM đồng dạng với ΔNBA

=>NC/NB=NM/NA

=>NC*NA=NB*NM

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Khoa Tran
Xem chi tiết
Tttc
Xem chi tiết
Hiệu Nguyễn Huy
Xem chi tiết
Phương anh Vũ
Xem chi tiết
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Đào Nghĩa
Xem chi tiết
Trần Văn Lâm
Xem chi tiết
Trần Văn Lâm
Xem chi tiết
Hoang Tran
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)