Violympic toán 8

Bảo Ngọc Phan Trần

Cho tam giác ABC nhọn AB<AC. Vẽ 2 đường cao BM và CN. Tia MN và CB cắt nhau tại I. Gọi E là trung điểm BC. Chứng minh IM.IN=EI^2-EC^2


Các câu hỏi tương tự
Gallavich
Xem chi tiết
Lil Shroud
Xem chi tiết
Bảo Ngọc Phan Trần
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Lil Shroud
Xem chi tiết
Lil Shroud
Xem chi tiết
Bảo Ngọc Phan Trần
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết