Ôn tập toán 8

Lê Ngọc Nguyên Minh

Cho tam giác abc có trung tuyến am mờ gọi o là trung điểm của am. qua o vẽ một đường thẳng bất kỳ các hai cạnh ab, ac.  gọi a', b', c' là hình chiếu lên đường thẳng qua o của a, b, c. Cm BB'+ CC'= AA'

Hoàng Lê Bảo Ngọc
3 tháng 9 2016 lúc 20:06

A B C M O B' A' C' H

Từ M kẻ MH vuông góc với B'C' (H thuộc B'C')

Dễ dàng chứng minh được MH là đường trung bình của hình thang BCC'B'

=> \(MH=\frac{BB'+CC'}{2}\)

Dễ thấy tam giác OAA' = tam giác OHM (cạnh huyền - góc nhọn)

=> AA' = MH

=> \(BB'+CC'=2AA'\)

Bạn xem lại đề bài.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyen trung khanh
Xem chi tiết
Hồ Thu Giang
Xem chi tiết
Vee Bangtan
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Ngọc Ánh
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Võ Thị Mai Thơm
Xem chi tiết
Bokura ga ita
Xem chi tiết
nguyễn thị hồng nhung
Xem chi tiết
Trương Trần Duy Tân
Xem chi tiết