Ôn tập Tam giác

Thuong Hoai

Cho tam giác ABC có M là trung điểm của BC, AM là tia phân giác của góc Â. Kẻ MH vuông góc với AB, MK vuông góc với AC. Chứng minh rằng:

a) MH = MK

b) ABC là tam giác cân

Nguyễn Ngọc Lộc
3 tháng 4 2020 lúc 17:28

a, - Xét \(\Delta AHM\)\(\Delta AKM\) có :

\(\left\{{}\begin{matrix}\widehat{AHM}=\widehat{AKM}\left(=90^o\right)\\AM=AM\\\widehat{HAM}=\widehat{KAM}\left(gt\right)\end{matrix}\right.\)

=> \(\Delta AHM\) = \(\Delta AKM\) ( Ch - gn )

=> MH = MK ( cạnh tương ứng )

b, - Xét tam giác ABC có :

+, AM là phân giác của tam giác ABC .

+, AM là trung tuyến của tam giác ABC .

=> AM là đường trung trực .

=> Tam giác ABC cân tại A .

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Khổng Minh Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
lynh
Xem chi tiết
Lisa
Xem chi tiết
Hoàng Quân Đinh
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Trâm
Xem chi tiết
Phạm Thu Hương
Xem chi tiết
Phù Minh Huyền
Xem chi tiết
Eun Junn
Xem chi tiết
phạm hoàng minh
Xem chi tiết