Chương III : Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác, các đường đồng quy của tam giác

Vũ Dương Cầm

Cho tam giác ABC cân ở A, có 𝐴𝐵 = 10𝑐𝑚,𝐵𝐶 = 12𝑐𝑚. Tính độ dài phân giác AD của tam giác ABC.

loading...  

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Tuệ Lâm
Xem chi tiết
Nguyễn Hùng Long
Xem chi tiết
Không
Xem chi tiết
Huỳnh Cát Tường
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Trang Nhung
Xem chi tiết
hà my
Xem chi tiết
Phamvu
Xem chi tiết
Kiên Mạnh
Xem chi tiết
Huy Dz
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)