Bài 1: Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn

t dat

cho nửa đường tròn (O) có đường kính AB . M là điểm nằm bên ngoài đường tròn sao cho MA , MB cắt nửa đường tròn lần lượt tại N , P                                                                          a) chứng mính BN ⊥ MA , AP ⊥ MB                                                                                        b) Gọi K là giao điểm của BN và AP . Chứng minh MK ⊥ AB

Nguyễn Lê Phước Thịnh
10 tháng 11 lúc 16:19

a: Xét (O) có

ΔANB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔANB vuông tại N

=>BN\(\perp\)AM

Xét (O) có

ΔAPB nội tiếp

AB là đường kính

Do đó: ΔAPB vuông tại P

=>AP\(\perp\)MB

b: Xét ΔMAB có

AP,BN là các đường cao

AP cắt BN tại K

Do đó: K là trực tâm của ΔMAB

=>MK\(\perp\)AB

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thao Nguyen
Xem chi tiết
Harlequin Zousuke
Xem chi tiết
Vũ Hồng
Xem chi tiết
lê như ý
Xem chi tiết
• Hwang Hyunjin •
Xem chi tiết
Oo™ℌąηαƙo- ƙυηღッ
Xem chi tiết
Thị Bích Chuyền Kiều
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
NguyenBaoKhanh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)