Violympic toán 7

ngo thi phuong

Cho M,n lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC của tâm giác ABC. Các đường phân giác và phân giác ngoài của tâm giác kẻ từ B cắt đường thẳng MN lần lượt tại D và E các tia AD và AE cắt đường thẳng BC theo thứ tự tại P và Q . Cm

a) BD vuông góc với AP, BE vuông góc với AQ

b) B là trung điểm của PQ

c) AB=DE


Các câu hỏi tương tự
Phạm Hoàng Trí Dũng
Xem chi tiết
Minz Ank
Xem chi tiết
Kieuanh Nguyenngoc
Xem chi tiết
dream XD
Xem chi tiết
Hà Chi
Xem chi tiết
Phạm Thị Hậu
Xem chi tiết
♥Jungkookie♥
Xem chi tiết
Kiên Vũ
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Dũng
Xem chi tiết