Chương I. Các loại hợp chất vô cơ

Trần Quốc Chiến

Cho hỗn hợp A gồm K2CO3 va MgCO3 vào dd chứa Ba(HCO3)2 khuấy đều, đem lọc thu được dd X và chất rắn Y . Dung dịch X có thể tác dụng vừa hết với 400ml dd NaOH 0,2M hoặc 100ml dd HCl 1M . Hòa tan rắn Y vào dd HCl dư, khí CO2 thoát ra được hấp thụ toàn bộ vào dd nước vôi trong dư thu được 16g kết tủa. Viết pthh của các phản ứng và tìm khối lượng từng chất trong hỗn hợp A

Trần Quốc Chiến
27 tháng 9 2017 lúc 22:14
Bình luận (0)
Trần Hữu Tuyển
28 tháng 9 2017 lúc 21:17

Bài này khá dễ có điều hơi lằng nhằng nếu ko viết đúng PTHH là sai

Tất cả có 6 PTHH cần ghi ra

Tính KHCO3 khi đã biết nHCl

TÍnh nK2CO3 khi đã bt nKHCO3

Tính BaCO3 tạo ra ở 1

tính số mol của CO2

Biết nBaCO3 thì ta tính dc nMgCO3

=>mMgCO3

Bình luận (8)

Các câu hỏi tương tự
Khianhmoccua
Xem chi tiết
Thi Nguyễn
Xem chi tiết
le sourire
Xem chi tiết
Dương Thành
Xem chi tiết
Kaneki Ken
Xem chi tiết
Nhi Vũ
Xem chi tiết
nguyễn công phượng
Xem chi tiết
Huỳnh Nguyễn Khánh Vyy
Xem chi tiết
Vũ Hạ Nguyên
Xem chi tiết