Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Nguyệt Hoàng

Cho hình bình hành ABCD, điểm F trên cạnh BC. Tia AF cắt BD và DC lần lượt ở E và G. Chứng minh. a) ∆BEF~∆DEA; ∆DGE~∆BAE. b) AE^2 = EF~EG

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 22:25

a: Xét ΔBEF và ΔDEA có

góc BEF=góc DEA

góc EBF=góc EDA

=>ΔBEF đồng dạng với ΔDEA

Xet ΔDGE và ΔBAE có

góc EDG=góc EBA

góc DEG=góc BEA

=>ΔDGE đồng dạng với ΔBAE
b: ΔBEF đồng dạng với ΔDEA
=>EB/ED=EF/EA
=>EA*EB=ED*EF

=>EA=ED*EF/EB
ΔDGE đồng dạng với ΔBAE

=>ED/EB=EG/EA

=>ED*EA=EB*EG

=>EA=EB*EG/ED

=>EA^2=EF*EG

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trần Hoàng Quân
Xem chi tiết
Thị Thu Thảo Lê
Xem chi tiết
Hường Trịnh
Xem chi tiết
ĐƯỜNG HÀ LINH:))
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Đinh Minh Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Phương
Xem chi tiết
Hồ Thị Tiến official
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)