Ôn tập Tam giác

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

cho hiình bình hành ABCD . gọi E,K là trung điểm của AB và CD
a, chứng minh rằng tam giác ABK cân và AK là phân giác góc BAD
b,chứng minh ED//KB


Các câu hỏi tương tự
Tạ Minh Trí
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Minh
Xem chi tiết
dragon gamer
Xem chi tiết
Nguyen Ngoc Thanh Tra
Xem chi tiết
~Hoang~thieen~mun~
Xem chi tiết
tam pham
Xem chi tiết
Đỗ Duy Hiếu
Xem chi tiết
kyo1980
Xem chi tiết
Vũ Tuyết Nga
Xem chi tiết