Ôn tập cuối năm môn Đại số

Nguyễn Hoàng Anh

cho hàm số y = 2x- (m - 1 )x +3, m là tham số

a. tìm khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số

b/ tìm các giái trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng 1;+∞

c. tìm m để hàm số nghịch biến trên khoàng -4;8

d. tìm m để giá trị nhỏ nhất của hàm số là 9

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
22 tháng 11 lúc 7:50

loading...  loading...  loading...  

Bình luận (2)

Các câu hỏi tương tự
Kinder
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
LÊ ĐÀO NGỌC CƯỜNG
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Đức Trần
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Trâm
Xem chi tiết
Jimme Đức
Xem chi tiết