Chương II - Đường tròn

Minh Khôi Phạm

Cho đường tròn (O;R), đường kính AB và CD không vuông góc với nhau sao cho AC<AD.Tiếp tuyến tại B của O cắt AC,AD lần lượt tại E,F

a) BE.BF =4R2

b) tứ giác CDFE nội tiếp

c) Gọi O' là trung điểm EF,AO' cắt CD tại K .c/m AO' vuông góc CD và KC/KD =BF/BE

Hoàng Tử Hà
13 tháng 5 2019 lúc 12:45

Hỏi đáp ToánHỏi đáp Toán

Bình luận (0)
Rô Hằng
12 tháng 4 2022 lúc 20:49

Cm bằng 1 cái bình

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Posiwantdo Ilbe
Xem chi tiết
tthnew
Xem chi tiết
Hường Thu
Xem chi tiết
Trần Hoàng Linh
Xem chi tiết
Ctuu
Xem chi tiết
Lương Tuệ Nghi
Xem chi tiết
Hiệu Nguyễn Huy
Xem chi tiết
10.Trần Thị Thu Giang 9/...
Xem chi tiết
Ctuu
Xem chi tiết