Chương II - Đường tròn

nam do duy

cho đường tròn (O) và BC là đây cung cố định nhỏ hơn đường kính .Lấy điểm A trên cung lớn BC sao cho Δ ABC nhọn và AB<AC .Gọi AD,BE,CF là các đường cao của tam giác ABC . Gọi M là giao điểm của EF và BC 

a, cm : MB.MC=ME.MF

b, đường thẳng đi qua D và song song với EF , cắt AB và AC lần lượi tại P và Q .

cm : Δ DEF là tam giác cân tại D


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Đức Duy
Xem chi tiết
Nguyễn Bá Thành
Xem chi tiết
Linh Đỗ Hà
Xem chi tiết
Nhân Viên OFF
Xem chi tiết
Anh Quynh
Xem chi tiết
29 - 9/15- Bảo Phương
Xem chi tiết
Hoàng Tiến
Xem chi tiết
long
Xem chi tiết
Mai Ngô
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)