Ôn tập: Tam giác đồng dạng

Phạm Hồ Bảo

Cho △ABC(AB=9 cm, BC=6 cm, AC=12 cm). Trên AB lấy D sao cho AD=4 cm, trên AC lấy E sao cho AE=3 cm

a)C/m △AED đồng dạng △ABC

\(\frac{AD}{AC}=\frac{4}{12}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{AE}{AB}=\frac{3}{9}=\frac{1}{3}\)

\(\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}\)

Xét △ADE, △ABC có

\(\widehat{A}\)chung

\(\frac{AD}{AC}=\frac{AE}{AB}\)(c/m trên)

⇒△ADE đồng dạng △ACB(c.g.c)

b)Tính DE

Ta có \(\frac{DE}{BC}=\frac{AD}{AC}\) (△ADE đồng dạng △ACB)

\(\frac{DE}{6}=\frac{4}{12}\)

Vậy \(DE=\frac{4.6}{12}=2\) cm

c)Gọi F là giao điểm ED, BC. Tính FD, BF

Giúp mk phần c vs(ko cần vẽ hình)


Các câu hỏi tương tự
A.Thư
Xem chi tiết
Koocten
Xem chi tiết
Nhung Nguyễn
Xem chi tiết
Mèomeo
Xem chi tiết
你混過 vulnerable 他 難...
Xem chi tiết
Kakuya Soutori
Xem chi tiết
lo li nguyen
Xem chi tiết
dfgtrdtrdt
Xem chi tiết
Trần văn tài
Xem chi tiết