Chương II - Đường tròn

Đào Ngọc Diễm Quỳnh

cho A,B,C thẳng hàng ( B nằm giữa A và C ). Vẽ đường tròn tâm O, đường kính BC, tiếp tuyến AM. Vẽ dây MN vuông góc với BC tại H
a. từ B kẻ đường thẳng song song với MC, nó cắt AM ở D và cắt MN ở E. Chứng minh: tam giác MDE cân
b chứng minh\(\frac{HB}{HC}=\frac{AB}{AC}\)


Các câu hỏi tương tự
Bạch Thỏ
Xem chi tiết
Lại Văn Định
Xem chi tiết
Nhật Trương
Xem chi tiết
WonMaengGun
Xem chi tiết
Ngưu Kim
Xem chi tiết
Minh Khoa Tran
Xem chi tiết
việt anh ngô
Xem chi tiết
Ngọc Nhi
Xem chi tiết
Hoàng Nhật
Xem chi tiết