Violympic toán 7

phạm Thị Hà Nhi

Cho △ABC cân tại A có góc A(góc A thua 90o). Vẽ BD⊥AC, CE⊥AB(E∈ AE, D∈ AC) .CMR

a, BD=CE

b, ED song song với BC

Nguyễn Lê Phước Thịnh
16 tháng 6 2022 lúc 22:14

a: Xét ΔABD vuông tại D và ΔACE vuông tại E có

AB=AC
góc BAD chung

Do đó: ΔABD=ΔACE

Suy ra: BD=CE
b: Xét ΔABC có AE/AB=AD/AC

nên DE//BC

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trịnh Tuyết
Xem chi tiết
dream XD
Xem chi tiết
6.Vũ Nguyễn Hiếu lớp 7/8
Xem chi tiết
crewmate
Xem chi tiết
nguyễn thị thu hà
Xem chi tiết
Dương Đức Anh
Xem chi tiết
Qanhh pro
Xem chi tiết
Han27_10
Xem chi tiết
Nguyễn Trọng Cơ
Xem chi tiết