Bài 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn. Luyện tập

Khánh Hường

câu c làm như thế nào vậy ạ, giúp em vs

HaNa
25 tháng 5 lúc 23:04

c. Dễ chứng minh 5 điểm A, N, F, H, E cùng thuộc đường tròn đường kính AH.

\(\Rightarrow HN\perp AN\left(1\right)\)

Vẽ đường kính AM của (O) \(\Rightarrow MN\perp AN\left(2\right)\)

Từ (1), (2) suy ra 3 điểm M, H, N thẳng hàng (3)

Dễ chứng minh BHCM là hình bình hành (BH // CM do cùng vuông góc với AC, tương tự 2 cạnh còn lại)

\(\Rightarrow\) 3 điểm H, I, M thẳng hàng (4)

Từ (3), (4) suy ra 3 điểm N, H, I thẳng hàng.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khánh Hường
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết
The Moon
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)