Bài 7: Bài thực hành 2

lợn chó mèo người

Câu 17: Số gam KHCO3 trong 200 ml dung dịch KHCO3 2M là

A 0,4            B. 100                C. 400               D. 40

Khánh Đan
10 tháng 11 lúc 23:08

Ta có: mKHCO3 = 0,2.2 = 0,4 (mol)

⇒ mKHCO3 = 0,4.100 = 40 (g)

→ Đáp án: D

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
8.Nguyễn Thị Nguyên Hà
Xem chi tiết
Bùi huy
Xem chi tiết
Mai Thị Huyền My
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu HƯƠNG
Xem chi tiết
Bùi huy
Xem chi tiết
Dương Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Thố
Xem chi tiết
Long Phạm
Xem chi tiết
Đặng Yến Linh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)