Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Nguyễn Thị Diệu Quỳnh

Câu 1 : Hiện tượng nào trong số các hiện tượng : quang hợp mạnh , sự hút nước , sự hô hấp , sự ứ giọt ở cây xanh có thể xảy ra trong tất cả bóng điều kiện : nắng , rải rác có mây , đầy mây , mưa ?

Cầm Đức Anh
30 tháng 11 2017 lúc 17:46

Hô hấp xảy ra mọi thời tiết nếu đủ oxi.
Sự hút nước cũng xảy ra mọi thời tiết nhưng phụ thuộc lượng nước trong đất và trong cây.

Bình luận (0)
Hải Đăng
30 tháng 11 2017 lúc 18:00

Hô hấp xảy ra mọi thời tiết nếu đủ oxi.
Sự hút nước cũng xảy ra mọi thời tiết nhưng phụ thuộc lượng nước trong đất và trong cây.

Bình luận (0)
Nguyễn Ngô Minh Trí
30 tháng 11 2017 lúc 19:33

Hô hấp xảy ra mọi thời tiết nếu đủ oxi.

Sự hút nước cũng xảy ra mọi thời tiết nhưng phụ thuộc lượng nước trong đất và trong cây.

Bình luận (0)
Đinh Phước Hoàng
2 tháng 12 2017 lúc 19:30

Hô hấp xảy ra mọi thời tiết nếu đủ oxi.

Sự hút nước cũng xảy ra mọi thời tiết những phụ thuộc lượng nước trong đất và trong cây.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
pham minh thúy
Xem chi tiết
Đào Thị Thanh Huyền
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Điệp
Xem chi tiết
Hòm Hiếu
Xem chi tiết
lê thị như ý
Xem chi tiết
pham thi phuong linh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
Xem chi tiết
Võ Hà Kiều My
Xem chi tiết