Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Hòm Hiếu

Hiện tượng nào trong số các hiện tượng : quang hợp mạnh , sự hút nước , sự hô hấp , sự ứ giọt ở cây xanh có thể xảy ra trong các tẩt cả bốn điều kiện : nắng , rải rác có mây , đầy mây , mưa ?

​Làm bài này cho mình với nha !!!!

Công chúa ánh dương
9 tháng 12 2017 lúc 16:29

Hiện tượng hô hấp xảy ra mọi thời tiết nếu đủ ôxi.

Sự hút nước cũng xảy ra mọi thời tiết nhưng phụ thuộc lượng nước trong đất và trong cây.

---------------Học tốt-------------------

Bình luận (0)
Trần Tuấn Kiệt
17 tháng 1 2018 lúc 20:41

hiện tượng hô hấp xảy ra mọi thời tiết nếu đủ ôxi .

sự hút nước cũng xảy ra mọi thời tiết nhưng phụ thuộc lượng nước trong đất và trong cây .

chỗ naào sai nói mình biết nha !

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kirigaya Kazuto
Xem chi tiết
pham minh thúy
Xem chi tiết
Vũ Ngọc Điệp
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Diệu Quỳnh
Xem chi tiết
Đào Thị Thanh Huyền
Xem chi tiết
pham thi phuong linh
Xem chi tiết
Võ Hà Kiều My
Xem chi tiết
lê thị như ý
Xem chi tiết
Trương Bảo Ngọc
Xem chi tiết