Di truyền học cấp độ tế bào

Linh Nguyễn

Các nhiễm sắc thể ở kì đầu giảm phân 1 và giảm phân 2 có gì giống và khác nhau giúp mk vs mk cần gấp tks nha

Nhật Linh
10 tháng 1 2018 lúc 20:54

giống
kết thúc một quá trình giảm phân mỗi tb cho ra 2 tb con

giảm phân 1
kì đầu 1 các NST có hiện tượng bắt chéo
kì giữa 1 NST xếp thành 2 hàng
kì sau 1 NST phân li độc lập về 2 cực tế bào
kết thúc tạo thành 2 NST bằng 1 nửa tb mẹ ( n kép)
giảm phân 2 thực chất là nguyên phân(từ kép-> ĐƠn)
kì đầu 2 NST ko bắt chéo (giữ như kì cuối 1)
kì giữa 2 NST xếp thành 1 hàng
kì sau 2 NST phân li đồng đều về 2 cực tế bào
kết thúc tạo thành 4 NST đơn(n đơn)

ST

Bình luận (0)
Công chúa ánh dương
10 tháng 1 2018 lúc 20:57

*Giống :
kết thúc một quá trình giảm phân mỗi tb cho ra 2 tb con

giảm phân 1
kì đầu 1 các NST có hiện tượng bắt chéo
kì giữa 1 NST xếp thành 2 hàng
kì sau 1 NST phân li độc lập về 2 cực tế bào
kết thúc tạo thành 2 NST bằng 1 nửa tb mẹ ( n kép)
giảm phân 2 thực chất là nguyên phân(từ kép-> ĐƠn)
kì đầu 2 NST ko bắt chéo (giữ như kì cuối 1)
kì giữa 2 NST xếp thành 1 hàng
kì sau 2 NST phân li đồng đều về 2 cực tế bào
kết thúc tạo thành 4 NST đơn(n đơn)

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Mạc Nhược Ca
Xem chi tiết
Thai Toan
Xem chi tiết
Huy Dương
Xem chi tiết
Trần Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Nguyễn Quang Nhật
Xem chi tiết
Bùi Mạnh Dũng
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết
Phạm Thị Thủy Tiên
Xem chi tiết