Bài 13: Ước và bội

văn vĩnh thắng

bội của 7 mà nhỏ hơn 200 là bao nhiêu

Trần Thị Vân An
23 tháng 12 2018 lúc 16:29

B(7)<200là \(\left\{0;7;14;21;28;35;42;49;56;63;70;77;84;...........\right\}\)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Phương Nhi Tạ Thị
Xem chi tiết
bao chau Nguyen
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Toàn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Phạm Hoàng Phi
Xem chi tiết
Trần Thư
Xem chi tiết