Bài 12: Số thực

Sách Giáo Khoa

Biết rằng :

                  \(x-y=-5\) và \(y=-6\)

Không tính toán, hãy so sánh \(x,y\) và \(0\) ?

Trịnh Ánh Ngọc
10 tháng 6 2017 lúc 10:39

\(x< y< 0\).

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
23 tháng 10 2017 lúc 19:21

Vì x – y = -5 và y = -6 nên x < 0 ; y < 0 và |x|>|y|. Vậy x < y < 0.


Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
lilith.
Xem chi tiết
phulee99
Xem chi tiết
vu thi phuong linh
Xem chi tiết
Nguyễn Văn An
Xem chi tiết
huyennguyen
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Vũ Vânanh
Xem chi tiết