Ôn tập Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Thắng Tran Duc

BÀi 1: Cho tam giác vuông ở A, đg cao AH. Tính chu vi tam giác ABC biết AH=14cm, HB/HC=1/4

Bài 2: Cho hình thang vuông ABCD, góc A=B=900, AB= 15cm, AD=20cm, các đg chéo AC và BD vuông góc tại O.

a, Tính OB, OD

b, Tính AC

C, Tính SABCD

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 5 2022 lúc 23:21

Câu 1: 

HB/HC=1/4

nên HB=1/4HC

Xét ΔABC vuông tại A có AH là đường cao

nên \(HB\cdot HC=AH^2\)

\(\Leftrightarrow HC^2\cdot\dfrac{1}{4}=14^2\)

=>HC=28(cm)

=>HB=7(cm)

BC=HB+HC=35(cm)

\(AB=\sqrt{7\cdot35}=7\sqrt{5}\left(cm\right)\)

\(AC=\sqrt{28\cdot35}=14\sqrt{5}\left(cm\right)\)

\(C_{BAC}=AB+AC+BC=21\sqrt{5}+35\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hạ Ann
Xem chi tiết
nguyenducnguyen
Xem chi tiết
baiop
Xem chi tiết
Vyyyyyyy
Xem chi tiết
Nguyen Tan Dat
Xem chi tiết
Lệ hằng
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Hào
Xem chi tiết
Nguyen Thai Quang
Xem chi tiết
Hạ Ann
Xem chi tiết