Ôn tập chương II - Đa giác. Diện tích đa giác

Vân Nguyễn

∆ABC có AB=25cm, AC=35cm,AB lấy điểm N sao cho AN=10cm, từ kẻ đường thẳng//BC cắt AC tại M biết MN=16xm tính độ dài các đoạn thẳng BC,AM

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:20

Xét ΔACB có MN//BC

nên AN/AB=AM/AC
=>AM/35=2/5

=>AM=14cm

MN//BC

=>MN/BC=AN/AB=2/5

=>16/BC=2/5

=>BC=40cm

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Quang Hưng Nguyễn
Xem chi tiết
jiyoung đoàn
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Đạt
Xem chi tiết
Trang Seet
Xem chi tiết
TTrung Nguyễn
Xem chi tiết
Phương Thuý Hoàng
Xem chi tiết
Ryu Kouno
Xem chi tiết
Viên Viên
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)