Chương I - Căn bậc hai. Căn bậc ba

trần thị kim thư

3 căn 2 nhân ( căn 50 - 2 căn 18 +căn 98 )

Dưa Hấu
12 tháng 7 2021 lúc 20:48

undefined

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
12 tháng 7 2021 lúc 20:50

Ta có: \(3\sqrt{2}\left(\sqrt{50}-2\sqrt{18}+\sqrt{98}\right)\)

\(=3\sqrt{2}\left(5\sqrt{2}-6\sqrt{2}+7\sqrt{2}\right)\)

\(=3\sqrt{2}\cdot6\sqrt{2}=36\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hanh
Xem chi tiết
Vũ Quỳnh Nhung
Xem chi tiết
Phạm Minh Thảo
Xem chi tiết
Mắn May
Xem chi tiết
Mắn May
Xem chi tiết
Anh Duy
Xem chi tiết
Phuong Truc
Xem chi tiết
Huyen Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)