Tính chất chia hết của một tổng. Luyện tập

Harry Potter
Harry Potter 13 tháng 1 lúc 20:06

102-60:(56:54-3.5)

= 100 - 60 : (\(5^2\)- 3.5)

= 100 - 60 : (25 - 15)

= 100 - 60 : 10

= 100 - 6 = 94

Bình luận (0)
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ
KHINH LINH TỬ MỘC TRÀ 13 tháng 1 lúc 20:07

100-60:(52-15)

100-60:(25-15)

100-60:10

100-6

91

Bình luận (3)
Mr. Đăng Khoa (61)
Mr. Đăng Khoa (61) 13 tháng 1 lúc 20:07

102-60:(56:54-3.5)

=102-60:(52 - 15)

=102 - 60: (25 - 15)

= 10- 60: 10

= 100 - 60: 10

= 100 - 6 = 94

Bình luận (0)
uchiha itachi
uchiha itachi 13 tháng 1 lúc 20:18

102-60:[56:54-3.5]

=100-60:[52-3.5]

=100-60:[25-15]

=100-60:10

=100-6

=94

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN