Ôn tập chương II

Ngọc Nhi

1. Một l ô hàng gồm 6 sản phẩ m trong đó có 2 phế phẩ m. Lấy ngẫu nhi ên 3 sản phẩ m t ừ l ô hàng. Gọi Xlà số phế phẩ m trong 3 sản phẩm l ấy ra. Hãy lập bảng phân phối xác suất của X.

HaNa
25 tháng 5 lúc 16:31

Dễ thấy, X nhận các giá trị thuộc tập \(\left\{0;1;2\right\}\)

Xác suất để lấy ra 3 sản phẩm không có phế phẩm:

\(P\left(X=0\right)=\dfrac{C^0_2.C_4^{3-0}}{C^3_6}=\dfrac{1}{5}\)

Xác suất để lấy ra 2 sản phẩm không phế phẩm và 1 sản phẩm phế phẩm:

\(P\left(X=1\right)=\dfrac{C^1_2.C^{3-1}_4}{C^3_6}=\dfrac{3}{5}\)

Xác suất để lấy ra 1 sản phẩm không phế phẩm và 2 sản phẩm phế phẩm:

\(P\left(X=2\right)=\dfrac{C^2_2.C^{3-2}_4}{C^3_6}=\dfrac{1}{5}\)

 bảng phân phối xác suất của X:

XP(X)
0\(\dfrac{1}{5}\)
1\(\dfrac{3}{5}\)
2\(\dfrac{1}{5}\)
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Vũ Phương Thảo
Xem chi tiết
Nhi Võ Lan
Xem chi tiết
phuong nguyễn
Xem chi tiết
Lan Nhi Võ
Xem chi tiết
Cookie ~ A.R.M.Y
Xem chi tiết
nguyễn thị ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Lực
Xem chi tiết
Lê Nhật Anh
Xem chi tiết
Thuyền nhỏ Drarry
Xem chi tiết