Bài 4: Đường trung bình của tam giác, hình thang

Ngân Hanna

1: Cho tam giác Abc cân tại A ,A=108 độ.Vẽ phân giác AD và BE. Chứng minh rằng: AD=1/2 BE

HELP MEEEEE

Diệu Huyền
16 tháng 8 2019 lúc 16:20

Tham khảo:

https://olm.vn/hoi-dap/detail/56649416327.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
0o0^^^Nhi^^^0o0
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Yến Hoàng
Xem chi tiết
Sakura Harunoo
Xem chi tiết
Vinh Thuy Duong
Xem chi tiết
Ngọc sóiiiiii mê zaiiiii...
Xem chi tiết
Sakura Harunoo
Xem chi tiết