Bài 5. Chuyển động tròn đều

Hải123

1 chất điểm có khối lượng 200g c/đ trên quỹ đạo tròn , bán kính 10cm . Biết trong 1 phút đi được 300 vòng . Tìm tốc độ góc , lực hướng tâm của chất điềm. Giúp với ạ

Song Thư
Hôm kia lúc 9:13

\(r=10cm=0,1m\)

\(m=200g=0,2kg\)

\(n=300\) vòng

\(t=1p=60s\)

===============

Tốc độ góc :

\(\omega=2\pi\dfrac{n}{t}=\dfrac{2\pi.300}{60}=10\pi\left(rad/s\right)\)

Lực hướng tâm : \(F_{ht}=m\omega^2r=0,2.\left(10\pi\right)^2.0,1\approx19,7\left(N\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Lê Ngọc Ánh
Xem chi tiết
ok ok
Xem chi tiết
Trần Thanh Bình 10A2
Xem chi tiết
12 Danh Hoàng 10A3
Xem chi tiết
Yến Nhi
Xem chi tiết
Vy Vy
Xem chi tiết
Trần Ngọc Khánh Vy
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Trần Ngọc Khánh Vy
Xem chi tiết