Ôn tập chương 1

Akai Haruma
3 tháng 2 lúc 23:40

Lời giải:
Hệ số tỉ lệ của $x,y$ là: $\frac{3}{7}.\frac{35}{6}=\frac{5}{2}$

Đáp án D.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lynk Hoàng
Xem chi tiết
Lê Quốc Khanh
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Trần Ngọc Minh Thông
Xem chi tiết
Trương Thị Thu Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Minhchau Trần
Xem chi tiết
Điềm Duẫn Khống
Xem chi tiết