Ôn tập chương 1

Kiều Vũ Linh
3 tháng 2 lúc 14:38

Do \(FH\) là đường vuông góc hạ từ \(F\) đến \(GI\)

\(\Rightarrow FH< FG\)

\(FH< FI\)

Cộng vế với vế ta có:

\(FH+FH< FG+FI\)

Hay \(2FH< FG+FI\)

Vậy khẳng định trên là đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lynk Hoàng
Xem chi tiết
Lê Quốc Khanh
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Trần Ngọc Minh Thông
Xem chi tiết
Trương Thị Thu Ngân
Xem chi tiết
Nguyễn Quý Trung
Xem chi tiết
Minhchau Trần
Xem chi tiết
Điềm Duẫn Khống
Xem chi tiết